May 2012

Proses Masuknya Islam ke Riau

Proses Masuknya Islam ke Riau

Masuknya Islam ke Riau akibat perkembangan kerajaan Islam Samudra Pasai dan Malaka dan mereka saling melakukan proses perdagangan.